Een uitvaart regelen en de juiste begraafplaats kiezen

Als je ervoor kiest om begraven te worden dan kan je van te voren al duidelijk in je testament voor een bepaalde begraafplaats rhijnhof te kiezen. Een uitvaart Breda regel je al op voorhand zodat je nabestaanden – wanneer de tijd is gekomen – zich daar niet druk om hoeven te maken. Als je kiest voor begraafplaats Rhijnhof zijn er enkele zaken die je moet weten voor wanneer je je uitvaart gaat regelen.

Belangrijke zaken met betrekking tot een begraafplaats kiezen

Er zijn binnen Nederland twee verschillende soorten graven op een begraafplaats Rhijnhof. Het is belangrijk om hier van te voren de juiste keuze in te maken voor je uitvaart in Breda. Je hebt de keuze uit een algemeen graf of een particulier graf. Dit is vastgelegd in de wet op de lijkbezorging. Je kan een particulier graf op begraafplaats Rhijnhof vergelijken met een koopgraf, je eigen graf of een familiegraf. Een algemeen graf is een soort van huurgraf. Deze worden vaak voor een bepaalde tijd voor je vastgehouden en komen daarna weer vrij. Een koopgraf is een graf voor onbepaalde tijd.

Je uitvaart goed voorbereiden

Als je ervoor gekozen hebt om begraven te worden, kies je van te voren uit wat voor soort graf je wilt hebben. Bij een algemeen graf blijft de locatie bij de beheerder van de begraafplaats en deze onderhoudt tevens het graf. Ook wordt er door de beheerder bepaald hoe lang het graf beschikbaar blijft en voor wie. Er worden meerdere mensen in hetzelfde graf begraven en er zullen dan ook meerdere gedenkstenen te vinden zijn bij deze graven. Dit zijn vaak onbekende personen voor je. Na een periode van bijvoorbeeld 10, 15 of 20 jaar wordt het graf geruimd.

Een koopgraf op een begraafplaats

Als je de financiële middelen hebt is het goed om te overwegen of je misschien toch voor een particulier graf wilt gaan. Dit is in de meeste gevallen prettig als je familieleden vaak op bezoek komen en wanneer je het graf zelf wilt onderhouden. Bij een koopgraf koop je de rechten van een bepaalde locatie op de begraafplaats en daarna ben jij de rechthebbende bij wet. De grond blijft wel eigendom van de eigenaar, maar je mag voor een groot deel zelf bepalen wat er met de graflocatie gebeurt. De beheerder van de begraafplaats luistert naar je wensen als rechthebbende en niet naar die van andere leden binnen je familie of andere betrokkenen. Je koopt een particulier graf vaak voor een periode van 10, 20 of 40 jaar. Daarna beslis je samen met de beheerder wat er met het graf gebeurt.

Geef een antwoord